Потужність

Для характеристики працездатності і швидкості здійснення роботи введено поняття потужності.

Потужність — робота, виконана в одиницю часу:

Одиниці вимірювання потужності: вати, кіловати

Потужність при поступальній ході (мал. 16.1)

де F — модуль сили, що діє на тіло; vcp — середня швидкість руху тіла.

Середня потужність при поступальній ході рівна твору модуля сили на середню швидкість переміщення і на косинус кута між напрямами сили і швидкості.


Потужність при обертанні (мал. 16.2) Тіло рухається по дузі радіусу

Р = Мврщср де щср — середня кутова швидкість.

Потужність сили при обертанні рівна твору моменту, що обертає, на середню кутову швидкість.

Якщо при виконанні роботи зусилля машини і швидкість руху міняються, можна визначити потужність Потужність у будь-який момент часу, знаючи значення зусилля і швидкості в даний момент.


documentaushcuj.html
documentaushker.html
documentaushroz.html
documentaushyzh.html
documentausigjp.html
Документ Потужність